nasz kanal TV

Pogoda

Obsluga techniczna
ALFA TV

2017-05-16 12:55:32

Ogłoszenie o usuwaniu wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Płoty

Urząd Miejski w Płotach informuje, iż będzie ubiegać się o dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu Miasta i Gminy Płoty.

WFOŚiGW w Szczecinie dopuszcza możliwość finansowania transportu i utylizacji azbestu, który został już zdemontowany.
WFOŚiGW w Szczecinie ani Urząd Miejski w Płotach nie udziela dofinansowania na nowe pokrycie dachu.

W związku z powyższym, osoby zainteresowane powinny zgłosić się do Urzędu Miejskiego w Płotach, pokój 21-22 w celu złożenia stosownego wniosku.
Zgłoszenia przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2017 r.
Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w ww. pokoju Urzędu Miejskiego w Płotach, tel. 91 38 51 415 wew. 31 lub 22,
e-mail: b.kocik@ploty.pl lub i.majewska@ploty.pl

 + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.