nasz kanal TV

Pogoda

Obsluga techniczna
ALFA TV

2017-09-08 12:03:11

OGŁOSZENIE

Informuję, że w związku ze złożoną rezygnacją z funkcji Sołtysa Sołectwa Makowice zwołuje się Zebranie Wiejskie Sołectwa  Makowice w dniu 28 września  2017r.  o godz.  16.00.

W przypadku braku quorum zwołuje się zebranie w II terminie, w tym samym dniu o godz. 16.15.

Zebranie odbędzie się w Gimbusie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe
 1. otwarcie zebrania
 2. stwierdzenie quorum
 3. wybór przewodniczącego zebrania
 4. przyjęcie porządku obrad
 1. Przedstawienie rezygnacji Sołtysa
 2. Wybór Sołtysa
  1.  zgłoszenie kandydatów
  2. wybór komisji skrutacyjnej
  3. głosowanie
  4. ogłoszenie wyników
 3. Sprawy bieżące
 4. Wolne wnioski i zakończenie

Burmistrz Płotów

Marian Maliński+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.